ANUNTURI DE INTERES PUBLIC

 

 

 

 

Acest chestionar face parte dintr-un studiu sociologic care își propune să analizeze calitatea vieții locuitorilor Orasului Fierbinti-Targ.

Rezultatele chestionarului vor fi luate în considerare de echipa de specialiști responsabilă cu „Elaborarea PMUD in format GIS, pentru Orasul Fierbinti-Targ, jud. Ialomita ”.

Răspunsurile sunt confidențiale, iar chestionarul anonim, cu precizarea că valabilitatea studiului nostru depinde de sinceritatea dvs.

Orașul Fierbinți-Târg a fost înscris în Spațiul Privat Virtual, serviciu al ANAF prin intermediul căruia pot fi realizate online o serie de acțiuni, precum:

- verificarea informațiilor referitoare la obligațiile fiscale;

- solicitarea și primirea de acte administrative și alte documente;

- verificarea informațiilor referitoare la contribuțiile sociale;

- alte servicii electronice oferite prin SPV.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 a orașului Fierbinți-Târg se va afla în dezbatere publică timp de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț. Rugăm persoanele sau organizațiile interesate să ne comunice propunerile, sugestiile sau opiniile lor cu privire la acest document în termen de 25 de zile calendaristice de la aceeași dată, respectiv utilizând datele de contact ale Primăriei Fierbinți-Târg. Vă mulțumim.

Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 a orașului Fierbinți-Târg.

 

 

 

 

Informatii financiare UAT                     Oferte vanzari terenuri extravilan

 

       Informatii electorale

Program de funcţionare, relaţii cu publicul:

Luni - Joi: 08:00 - 16:30

Vineri: 08:00 - 14:00

Program de audienţe:

Primar: Luni - 16:00

Viceprimar: Miercuri - 08:00 - 10:00

Secretar general: Vineri - 10:00 - 12:00

 

 
 
Documentele publicate pe acest site, precum si responsabilitatea publicarii lor, apartin in totalitate institutiei noastre si se interzice reproducerea sau folosirea oricarei informatii in scop comercial, fara un acord scris.
© Copyright 2012 STEEL WARRIOR All Rights Reserved.