Sedinte ale Consiliului Local

2024

 

2023

 

2022

  

2021

 

 

2020

 

2019

 

 

2018

 

2017

 

2013 - 2016

  • Hot. 02/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe 2016.
  • Hot. 11/2015 privind aprob. procedurii scutirii de la plata a maj. de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare.
  • Hot. nr. 20/2015
  • 27.11.2015 - Hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut
  • Hot. 01/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale.
  • Hot. 02/2013 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2012.
  • Hot. 03/2013 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2013.
  • Hot. 04/2013 privind aprobarea amplasarii canalelor subterane in zona drumurilor de exploatare prevazute in planului de incadrare in zona anexat, in vederea realizarii retelei de cabluri electrice subterane

 

 

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR All Rights Reserved.